C 7000 basic equipment set 1

C 7000 เป็น Calorimeter ของ IKA ตัวแรกที่มาพร้อมกับระบบแบบแห้ง (Dry System) สำหรับการวัดค่า Gross Calorific Value ทั้งตัวอย่างที่เป็นของแข็งและของเหลว อุณหภูมิจะถูกวัดโดยตรงจากระบบย่อยสลาย ซึ่งทำให้เวลาที่ใช้ในการวัดค่าอยู่ในช่วง 3 – 7 นาทีเท่านั้น (ขึ้นกับตัวอย่าง) ระบบนี้สามารถจัดการ decomposition vessel ที่แตกต่างกันได้ถึง 8 แบบโดยใช้ code ring scheme