Green Solution Fume Hood

Fume Hood หรือ ตู้ดูดควัน เป็นอุปกรณ์ที่มีไว้สำหรับดูดไอระเหยของสารเคมีที่ระเหยง่ายให้ออกไปจากสถานที่ปฏิบัติงานสำหรับสินค้า “Green Solution Fume Hood” ยังได้รับการรับรองมาตรฐานและการทดสอบจาก ASHRAE 110-1995 และ
EN 14175

สามารถติดต่อรับส่วนลดหรือรับรายละเอียดสินค้าเพิ่มเติมได้ที่ 02-9715800

หมวดหมู่: ป้ายกำกับ: