บริษัท บางกอกไฮแล็บ จำกัด

บริษัท บางกอกไฮแล็บ จำกัด ได้เปิดดำเนินการตั้งแต่ปี 1999 โดยมีวัตถุประสงค์ในการจำหน่าย และการให้บริการ ในธุรกิจเครื่องมือ วิทยาศาสตร์ในประเภทต่างๆได้แก่เครื่อง UV/Visible/IR Spectrophotometer, Color meter, Optical components, Radiation detector, Laser, Atomic Absorption Spectrometry (AAS), Flame Photometer, HPLC, FIA, pH, Conductivity, ISE, DO, BOD, COD, Balance, Thermo Hygrometer, Polarimeter, Refractometer, Nitrogen analyzer, Oven, Hotplate stirrer, Autoclave, Centrifuge และ Microscope เป็นต้น

ปัจจุบัน บริษัท ได้มีการวิจัยและพัฒนาเพื่อผลิตเครื่องมือ ประเภท Photometer, Spectrophotometer, Sensors, low noise Amplifier และ Controller ขึ้นมาเพื่อทดแทนการนำเข้าและสนับสนุนงานวิจัย โดยที่นักวิจัยสามารถสั่งผลิตตามความต้องการประยุกต์ใช้งาน ทั้ง Hardware และ Software ซึ่งถือว่าเป็นการเริ่มต้น พึ่งพาตนเองในส่วนพื้นฐานของเทคโนโลยีด้านวิทยาศาสตร์อย่างแท้จริง

จากประสบการณ์ที่ยาวนานนับทศวรรษและวิสัย ทัศน์ที่ยาวไกลของทีมผู้บริหารที่ได้นำบริษัทฯก้าวเดินบนเส้นทางของธุรกิจ เครื่องมือวิทยาศาสตร์ ทีมผู้บริหารของบริษัทฯได้ให้ความสำคัญในเรื่องของการให้การบริการที่ดีแก่ ลูกค้า และได้มีีการพัฒนาคุณภาพของการให้บริการอย่างต่อเนื่อง จนได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 Version 2015 จาก MASCI และ ISO 17025 สมอ. ซึ่งเป็นมาตรฐานระดับสากล

จากบริษัทที่มีหน่วยวิจัยพัฒนาและ ผลิตเครื่องมือเป็นยี่ห้อตนเองและการได้รับการรับรองมาตรฐานระดับสากล ประกอบกับการเป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ที่มีการยอมรับระดับ World class ได้ถูกผสานเข้าด้วยกัน เราจึงกล้า ที่จะกล่าวได้ว่า “เราเป็นบริษัทฯ ที่จำหน่ายสินค้า และการให้บริการที่ได้มาตรฐานในระดับสากล” ซึ่งจะนำไปสู่ความพึงพอใจของลูกค้า ที่ใช้ผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัทฯ

เวลาทำการ
จ. – ศ.    8 : 30 – 17 : 00

E-mail: info@bangkokhighlab.com