BANGKOK HIGH LAB

black circuit board

พวกเราคือตัวแทนจำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องมือวิทยาศาสตร์ และให้บริการออกแบบเครื่องมือต้นแบบ สำหรับใช้ในงานวิจัย รวมไปถึงการให้คำปรึกษา อบรมการใช้งาน การบำรุงรักษาเครื่องมือ โดยทีมงานนักวิชาการและวิศวกรที่ชำนาญการ