แสดง 8 รายการ

ตู้บ่ม คาร์บอนไดออกไซด์ CO2 Incubators

N-BIOTEK’s CO2 Incubators

เครื่องเขย่าแนวราบ Orbital shakers

N-BIOTEK’s Shaker with Touch Screen

เครื่องเขย่าแนวราบ Orbital shakers

N-BIOTEK’s Shaking Incubators With Touch Screen

เครื่องเขย่าแนวราบ Orbital shakers

N-Biotek: Medium Shakers NB-101M

เครื่องเขย่าแนวราบ Orbital shakers

N-Biotek: NB101S Mini Shaker

เครื่องเขย่าแนวราบ Orbital shakers

N-Biotek: Rocker NB-104

อ่างควบคุมอุณหภูมิ Water bath

N-Biotek: Shaking Water Bath

อ่างควบคุมอุณหภูมิ Water bath

N-Biotek: Water Bath