เครื่องเขย่าควบคุมอุณหภูมิ Shaking incubators

แสดง 6 รายการ

เครื่องเขย่าควบคุมอุณหภูมิ Shaking incubators

Incu-Mixer™ MP

เครื่องเขย่าควบคุมอุณหภูมิ Shaking incubators

Incu-Shaker 10L Shaking Incubator

เครื่องเขย่าควบคุมอุณหภูมิ Shaking incubators

Incu-Shaker 10LR Shaking Incubator

เครื่องเขย่าควบคุมอุณหภูมิ Shaking incubators

Incu-Shaker™ Mini CO2 Shaking Incubator

เครื่องเขย่าควบคุมอุณหภูมิ Shaking incubators

Incu-Shaker™ Mini Shaking Incubator

เครื่องเขย่าควบคุมอุณหภูมิ Shaking incubators

MultiTherm™ Heating/Cooling Vortexer